ΚΟΛΑΣΗ ΦΩΤΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ – ΚΑΡΕ ΚΑΡΕ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ