ΑΝΗΛΙΚΗ ΗΠΙΕ ΧΑΠΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕΙ – ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ