ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ: ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΕΓΡΑΦΗΣΑΝ