ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΑΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ