ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟ