ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΔΕΚΟ